Autokool / АВТОШКОЛА / DRIVING SCHOOL

EESTI RAHVA AUTOKOOL (TALV)

EESTI RAHVA AUTOKOOLI VIDEOÕPPEPROGRAMM (YOUTUBE)
EESTI RAHVA AUTOKOOLI VIDEOÕPPEPROGRAMM (FACEBOOK)

Enamusele meist on auto saanud elu lahutamatuks osaks. Tegemist on eelkõige tarbeesemega, ilma milleta ei kujuta igapäeva tegemisi ja toimetamisi ettegi. "Tunne oma autot ja oska targalt sõita!" on moto, mille üle peaksid mõtisklema kõik auto kasutajad. Erinevad autod on vägagi erinevate sõiduomadustega, millede tundmine tagab ohutu ja nauditava autosõidu kogemuse. Eriti oluline on teada ja osata praktikas kasutada õigeid sõiduvõtteid libedaga, märgades oludes ning lumisel või jäisel teekattel. Veelgi olulisemaks muutuvad need oskused siis, kui sõdetakse kiiresti. Lisaks enda ja kaasliiklejate turvalisusele, vastutab juht ka autosolijate - oma pereliikmete, sõprade ja töökaaslaste elude, tervise ja tuleviku eest. Võimalus tegeleda autospordiga ja sõit aastakümnete jooksul erinevate võistlusautodega on andnud mulle hindamatu praktilise kogemuse. Saadud teadmisi on mul hea meel lahkesti jagada sõidukoolitustel ja ka Eesti rahva autokooli programmis. Väidan, et enamike liiklusõnnetuste põhjuseks on valesti valitud sõidukiirus, mis ei ole vastavuses auto sõiduomaduste ja juhi oskusega. Kas teie tunnete piisavalt oma autot ja valdate Eesti talvistes oludes vajalikke sõiduvõtteid? Usun, et Eesti rahva talvisest autokoolist saate teadmisi ja vastuseid paljudele küsimustele. Turvalist autosõitu ja jõudmist sihtpunkti!

Margus Murakas
Sõidukoolitaja
www.videokool.net 


ЭСТОНСКАЯ НАРОДНАЯ АВТОШКОЛА (ЗИМА)

ЭСТОНСКАЯ НАРОДНАЯ АВТОШКОЛА: УЧЕБНАЯ ВИДЕОПРОГРАММА (YOUTUBE)
ЭСТОНСКАЯ НАРОДНАЯ АВТОШКОЛА: УЧЕБНАЯ ВИДЕОПРОГРАММА (FACEBOOK)

Для большинства из нас автомобиль давно стал неотъемлемой часть жизни. Без него просто невозможно представить себе повседневные дела. «Знай свою машину и езди с умом!» - девиз, поразмыслить о котором стоило бы всем водителям. Разные машины обладают разными особенностями, знание которых обеспечивает безопасную и приятную езду. Особенно важно знать и уметь на практике применять правильные приемы езды по скользким дорогам, в дождь, а также по снегу или по льду. Еще важнее такие навыки становятся во время быстрой езды. Водитель отвечает не только за безопасность самого себя и прочих участников движения – он также ответственен за жизни, здоровье и будущее членов своей семьи, друзей и коллег. Занятия автоспортом и десятки лет езды на спортивных автомобилях обеспечили мне бесценный практический опыт. Я с удовольствием поделюсь своими знаниями в рамках программы Эстонской народной автошколы. Я уверен в том, что причиной большинства дорожных происшествий является неверно выбранная скорость, не соответствующая качествам автомобиля и умениям водителя. А вы достаточно хорошо знаете свою машину и владеете приемами вождения по зимним эстонским дорогам? В Эстонской народной зимней автошколе вы получите знания и ответы на множество вопросов. Желаю вам безопасной езды и всегда достигать пункта назначения!

Маргус Муракас
инструктор
www.videschool.net  


ESTONIAN PEOPLE'S DRIVING SCHOOL (WINTER)

ESTONIAN PEOPLE'S DRIVING SCHOOL VIDEO TRAINING PROGRAM (YOUTUBE)
ESTONIAN PEOPLE'S DRIVING SCHOOL VIDEO TRAINING PROGRAM (FACEBOOK)

For most of us, cars have long become an integral part of life. Without cars we can hardly imagine our everyday affairs. “Know your car and drive wisely!” – all the drivers should take time to think about this motto. Different cars have different features, knowledge of which provides a safe and pleasant ride. It is especially important to know and to be able to practice the correct methods of driving on slippery roads, during rain, on snow or on ice. These skills become even more important during fast driving. The driver is responsible not only for safety of himself or herself and other traffic participants, but also for lives, health and future of his or her family members, friends and colleagues. Being engaged in motorsports and dozens of years of riding sports cars have provided me with invaluable hands-on experience. I am happy to share my knowledge within the framework of the program of the Estonian People’s Driving School. I am certain that the reason for most road accidents is the wrong selected speed that does not correspond to the car’s characteristics and the driver’s skills. Do you know your car well enough and do you possess the driving techniques necessary for Estonian roads in wintertime? In the Estonian National People’s Driving School you will get the required knowledge and answers to many questions. I wish you safe driving and always reaching your destination!

Margus Murakas
driving instructor
www.videoschool.net 


TOOTMISPARTNERID / PRODUCTIONAL PARTNERS

Esitleja / Presenter: Auto24.ee
Peasposnor / Main sponsor: Alexela LPG autogaas
Sponsorid / Sponsors: Eesti Rehviliit, Autoexpert, Carglass, Carstop, Opel, Crown, Alexela, Amserv, minuraha.ee, IIZI, Ravolar, Autolammutuste Liit, OÜ Autosõit, Hydroscand, Tallinna Kiirabi, Auto24 Ring, Prorehv, Sportland, Automaakler.ee, EVG Print, Icon Print, Mermalen Reklaam, BaySun, Glikman Alvin & Partnerid, Netiarve.ee, Altia

MEEDIAPARTNERID / MEDIA PARTNERS

Facebook, Youtube, Tarbija24.ee, Kanal2