Druzba

Druzba on Eesti Messide ja Eesti Konverentside koosseisus tegutsev venekeelseid lahendusi pakkuv kommunikatsioonibüroo, mis pakub Eesti ettevõtetele kommunikatsiooni- ja turundusteenuseid Eesti venekeelse tarbijaskonnaga suhtlemisel.
Eesti ettevõtjad saavad Druzba abil oma tooteid ja teenuseid venekeelsele sihtrühmale paremini planeerida ja pakkuda, alates nende loomisest kuni turunduskampaaniate elluviimiseni.

meie teenused

Aitame viia soovitud sõnumid Eestis asuva venekeelse tarbijani, arvestades keelelisi-, kultuurilisi- ja geograafilisi eripärasid. Mõistame vene hinge, tunneme Eestimaad ja pakume lahendusi.

Turundus ja loovlahendused: Turundustekstide loomine, sotsiaalmeedialahendused, internetireklaam, konkurentsianalüüs, turundusstrateegia loomine ja kanalite valik, toote/teenuse/sõnumi tarbijauuringud. 
Aitame soovitud sõnumid viia Eestis asuva venekeelse tarbijani. Pakume särtsakaid ideid ja võimalikke lahendusi sõnastusest strateegiani. Kirjutame, surfame, toodame ja vajadusel viime ka kohale. 

Kommunikatsioon: kriisikommunikatsioon, ettevõtte sisekommunikatsioon, suhted kolmanda sektoriga, suhted avaliku sektoriga, poliitiline kommunikatsiooon, persooni/ettevõtte mainekujundus. 
Erinevaid võimalusi sõnumi sihtgrupini viimiseks on alati rohkem kui üks. Aitame leida õiged sõnumid ja rõhuasetused, mis kõnetavad sihtgruppe vajalikul viisil.

Meediasuhted: Pressietated, pressiürituste korraldamine, koostöö meediakanalitega, kommertsuudised meediakanalites
Meediasuhted on hea suhtekorralduse oluline vundament ja hea avaliku maine alus. Hea meediasuhtlus tähendab läbimõeldud strateegiat ja selle asjatundlikku elluviimist. Aitame orienteeruda Eesti meediamaastikul ja suhetes ajakirjandusega.

AITAME SUHELDA EESTI VENEKEELSE TARBIJAGA

Eesti venekeelne tarbija on aktiivne ja ootab infot talle selges keeles ja vormis ning sobilike kanalite vahendusel, kuid enamasti ei osata selle teadmisega praktikas tulemuslikult tegutseda. Nii jääb venekeelsel tarbijal palju kasulikku ja huvitavat infot saamata ning kaotajateks on mõlemad osapooled – nii tootjad-teenusepakkujad kui ka nende potentsiaalsed kliendid.

Druzba loovjuht Pavel Ivanov: “Piltlikult öeldes aitab Druzba leida uusi turgusid siinsamas meie endi keskel, sest paratamatult oleme tunnistajaks Eestis kujunenud olukorrale, kus elanikkonna keele- ja kultuuriruumid on nii regiooniti kui ka kogukonniti erinevad ning info tarbijatele võrdselt kohale ei jõua. Veidralt tõlgitud ja sihtrühmale võõralt kujundatud reklaamid on tänapäeva Eesti reaalsus ja see on vaid väike osa kogu kommunikatsiooniprobleemistikust, mis nii eesti- kui venekeelsete ettevõtete äriedukust pidurdab”.


Druzba arendusjuht Auris Rätsep: “Nii nagu paljud head asjad, tekkis ka Druzba loomise idee loomulikust vajadusest: mitmed toidu-, tervise- ja energiavaldkonnas tegutsevad Eesti Messide ja Eesti Konverentside ärikliendid on avameelselt tunnistanud oskamatust venekeelse tarbijaskonnaga edukat kliendisuhet luua, seda hoida ja arendada. Eesti Messid ja Eesti Konverentsid on ka ise Druzba klientideks. Druzba loodud on Eesti Toidumessi – Sööma! venekeelne bränd ja kommunikatsioonistrateegia”

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

Pavel Ivanov
Loovjuht
 
Pavel on töötanud ajakirjanikuna pea 30. aastat. Ta on muuhulgas juhtinud avalike suhete osakonda Keskkonnaministeeriumis, olnud venekeelse nädalalehe MK Estonija peatoimetaja ja Eesti Televisiooni eestikeelsete saadete peaprodutsent.

Auris Rätsep
Arendusjuht
 

Web: www.druzba.ee 

Druzba on Eesti Patendiametis registreeritud kaubamärk.


КОНСАЛТИНГОВОЕ БЮРО В СФЕРЕ КОММУНИКАЦИЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Поможем в общении с русскоязычным потребителем в Эстонии. 

ПОЧЕМУ DRUZБA?

ПРЕДЛАГАЕМ РЕШЕНИЯ: Учитывая особенности русскоязычной целевой группы предлагаем наиболее действенные решения.
ЗНАЕМ ЭСТОНИЮ: Мы знакомы с региональным и культурным многообразием Эстонии.
ПОНИМАЕМ РУССКУЮ ДУШУ: Основываясь на жизненном опыте мы понимаем ожидания русскоязычного потребителя.

УСЛУГИ

КРЕАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ: Предлагаем свежие идеи и возможные решения от заголовка до стратегии.
РАБОТА С СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: Поможем сориентироваться на рынке СМИ в Эстонии и в общении с журналистами.
ПРОИЗВОДСТВО: Мы напишем, сделаем и доставим.

Ключевые фигуры бюро Druzba:  

Валентина Пуртова
CEO
 

Павел Иванов
Креативный директор

Павел почти что 30 лет работает в СМИ. Прошел телевидение, радио, газеты и соцсети. Также Павел хорошо знаком и с коммуникацией публичного сектора, знает про работу правительственной коммуникации. Обладает чувством юмора, знает оченб много и многих.

Свяжись с нами:  
Web: www.druzba.ee  


COMMUNICATIONS FIRM FOR RUSSIAN-LANGUAGE SOLUTION 

We help you communicate with Estonian Russian-speaking consumer

WHY DRUZБA? 

WE UNDERSTAND THE RUSSIAN SOUL: Based on experience we understand the needs of a Russian-language consumers.
WE KNOW ESTONIA: We know and consider Estonian regional and cultural diversity.
WE OFFER SOLUTIONS: We analyze Russian-speaking consumers and offer working solutions.

SERVICES

CREATIVE SOLUTIONS: We offer snappy ideas and possible solutions from wording to strategy.
MEDIA RELATIONS: We help you find your way in Estonian media landscape and in relations with the press.
PRODUCTION: We write, surf, produce and deliver.

Key members of our team: 

Pavel Ivanov
Creative Director
 
Pavel has over 25 year of experience as a journalist. He’s been the head of PR in the Ministry of Environment, the Editor in Chief of Russian-language newspaper MK Estonija and Executive Producer of Russian-language TV-shows in Estonian Television.

Get in touch:  
Web: www.druzba.ee