WEBEXPOLIVE


WEBEXPOLIVE je moderní výstavní formát

Výstavy WEBEXPOLIVE jsou organizovány s nižšími náklady pro vystavovatele i návštěvníky a s lepším účinkem. Za tímto účelem se výstavy konají jak ve virtuální tak ve fyzické podobě. Kombinací webových marketingových aktivit s živými akcemi v poměru vhodném pro povahu produktu nebo služby se dosahuje synergického efektu.

V závislosti na tématu výstavy a cílové skupiny může mít fyzická část akce podobu výstavy, festivalu, trhu nebo jiného typu marketingové akce, která se může konat na místě vhodném pro vystavovatele i návštěvníky.

Pro vystavovatele

Ve srovnání s tradičními výstavami pomáhá formát WEBEXPOLIVE dosáhnout výsledků s nižšími výdaji finančních i jiných prostředků. V závislosti na povaze produktu nebo služby nemusí vystavovatel vždy budovat fyzický stánek, aby dosáhl kontaktu s návštěvníkem.

Pro návštěvníky

Ve srovnání s tradičními výstavami pomáhá formát WEBEXPOLIVE snížit výdaje finančních i jiných prostředků potřebných pro navázání spolupráce nebo získání užitečných informací. V závislosti na povaze produktu nebo služby nemusí návštěvník vždy fyzicky navštívit výstavu, aby získal informace nebo jiným způsobem využil výstavní akci.


www.webexpolive.com

Výstavy založené na výstavním formátu WEBEXPOLIVE:

www.estonianfairs.ee