WEBEXPOLIVE


WEBEXPOLIVE är ett modernt mässformat

WEBEXPOLIVE mässor anordnas för både utställare och besökare för att med lägre kostnad uppnå effektivare resultat. I detta ändamål hålls mässorna både i virtuell och fysisk form. Synergi uppnås genom att utifrån produktens eller tjänstens karaktär kombinerea webb- och händelsemarkadnsföring i nödvändig balans.

Beroende på mässans tema och målgrupp, kan den fysiska mässan vara utformad som utställning, festival, pop-up mässa, marknad eller någon annan typ av marknadsevenemang som hålls på ett för både utställarna och besökarna bekvämt ställe.

För utställaren

I jämförelse med traditionella mässor bidrar WEBEXPOLIVE formatet till att med lägre finansiella och andra resurskostnader uppnå ett bättre resultat. Beroende på produkten/tjänsten som presenteras, behöver man inte alltid ställa ut en fysisk monter för att uppnå nödvändig kontakt.

För besökaren

I jämförelse med traditionella mässor bidrar WEBEXPOLIVE formatet till att förminska de finansiella och andra resurskostnaderför uppnående av samarbete eller nyttig information. Beroende på produkternas/tjänsternas karaktär behöver besökaren inte alltid fysiskt besöka en mässa för att komma åt informationen eller konsumera mässoerbjudandet.


www.webexpolive.com

Mässor på basis av WEBEXPOLIVE mässformat:

www.estonianfairs.ee