WEBEXPOLIVE


WEBEXPOLIVE er en moderne varemesseformat

WEBEXPOLIVE varemesser arrangeres for utstillere og besøkende for å oppnå et mer effektivt resultat for lavere kostander. Dette innbefatter varemesser både i virtuell og fysisk form. Synergi oppnås ved bruk av en velbalansert kombinasjon av aktiviteter innenfor web- og begivenhetsmarkedsføring, med utgangspunkt i produktets eller tjenestens art.

Avhengig av messetematikk og målgruppe kan en fysisk varemesse også gjennomføres i form av en utstilling, festival, pop-up messe, marked eller en markedsføringsbegivenhet av annen type, som avholdes i en gunstig beliggenhet både for utstillere og gjester.

Til utstillere

Sammenlignet med tradisjonelle varemesser vil WEBEXPOLIVE-formatet oppnå et ønsket resultat med lavere økonomiske og andre ressurskostnader. Avhengig av arten til produkt/tjeneste som skal eksponeres er det ikke alltid nødvendig for utstilleren å bygge en fysisk messeboks for å oppnå nødvendig kontakt.

Til gjester

Sammenlignet med tradisjonelle varemesser vil WEBEXPOLIVE-formatet redusere økonomiske eller andre ressurskostander for å komme frem til samarbeid eller nyttig informasjon. Avhengig av arten til produkt/tjeneste som er eksponert er det ikke alltid nødvendig for den besøkende å komme selv fysisk til en varemesse for å få informasjon eller dra nytte av messetilbud.


www.webexpolive.com

Varemesser som gjennomføres i WEBEXPOLIVE-messeformat:

www.estonianfairs.ee