WEBEXPOLIVE


"WEBEXPOLIVE" yra šiuolaikinis mugės formatas

"WEBEXPOLIVE" mugės yra rengiamos eksponentams ir lankytojams, siekiant mažesnėmis sąnaudomis gauti veiksmingesnį rezultatą. Mugės vyksta tiek virtualiu, tiek fiziniu pavidalu. Sinergija yra pasiekiama, tinkamai derinant interneto ir įvykio rinkodaros veiklą, atsižvelgiant į prekės ar paslaugos pobūdį.

Priklausomai nuo mugės tematikos ir paskirties grupės, fiziniu pavidalu vykstančios mugės forma gali būti paroda, festivalis, "pop-up" mugė, tradicinė mugė arba kitoks rinkodaros renginys, vykstantis eksponentams ir lankytojams patogioje vietoje.

Eksponentui

Palyginti su tradicine muge, formatas "WEBEXPOLIVE" padeda gauti rezultatą mažesnėmis finansų ir kitų resursų sąnaudomis. Priklausomai nuo supažindinamos prekės/paslaugos pobūdžio, eksponentas, norėdamas užmegzti kontaktą, neprivalo visada įrengti mugės paviljoną.

Lankytojui

Palyginti su tradicine muge, formatas "WEBEXPOLIVE" padeda sumažinti bendradarbiavimui arba priėjimui prie naudingos informacijos reikiamas finansų ir kitų resursų sąnaudas. Priklausomai nuo prekių/paslaugų pobūdžio, lankytojas, norėdamas gauti informaciją arba naudotis mugės pasiūlymu, neprivalo visada atvykti į mugę asmeniškai.


www.webexpolive.com

Formatu "WEBEXPOLIVE" pagrįstos mugės:

www.estonianfairs.ee