WEBEXPOLIVE


WEBEXPOLIVE ir moderns meses formāts

WEBEXPOLIVE meses tiek organizētas eksponentiem un apmeklētājiem, lai panāktu efektīvāku rezultātu ar mazākiem izdevumiem. Šim nolūkam meses notiek gani virtuālā, gan fiziskā vidē. Sinerģija tiek panākta, nepieciešamajā līdzsvarā kombinējot interneta un mārketinga darbības, balstoties uz produkta vai pakalpojuma būtību.

Atkarībā no meses tematikas un mērķgrupas, fiziskā veidā organizējama mese pēc sava formāta var būt arī izstāde, festivāls, pop-up mese, gadatirgus vai kāda citāda veida mārketinga pasākums, kas notiek gan eksponentiem, gan arī apmeklētājiem ērtā vietā.

Eksponentam

Salīdzinājumā ar tradicionālajām mesēm, WEBEXPOLIVE formāts palīdz panākt rezultātu ar mazākiem naudas un resursu izdevumiem. Atkarībā un iepazīstināmās preces/pakalpojuma būtības, eksponentam nepieciešamā kontakta panākšanai nav nepieciešams vienmēr veidot fizisku meses paviljonu.

Apmeklētājam

Salīdzinājumā ar tradicionālajām mesēm, WEBEXPOLIVE formāts palīdz samazināt naudas un citu resursu izdevumus, kas saistīti ar sadarbības izveidošanu vai noderīgas informācijas iegūšanu. Atkarībā un iepazīstināmo preču/pakalpojumu būtības, apmeklētājam ne vienmēr fiziski jāierodas mesē, lai iegūtu informāciju vai izmantotu meses piedāvājumus.


www.webexpolive.com

Uz WEBEXPOLIVE formāta bāzētas meses:

www.estonianfairs.ee