pro koosolek 2020


Milleks ja kellele?

Pro Koosolek on nii avalike kui ka muude Eestis korraldatavate ürituste korraldajate kohtumispaik, kus räägitakse valdkonna trendidest, aktuaalsetest probleemidest ja nende lahendamisest ning vahetatakse kogemusi. Messialas tutvutakse uute toodete, teenuste ja nende pakkujatega.

Pro Koosolekule on külastajatena oodatud osalema erialainimesed:

  • suurte ja väikeste avalike ürtuste korraldajad nii era kui avalikust sektorist, sh omavalitsuste kultuuri- ja spordiürituste korraldajad, omavalitsusjuhid
  • toimumiskohtade esindajad, platside, rajatiste haldajad ja omanikud

Pro Koosolekul osalemine on tasuta, sissepääsuks palume registreerida siin lehel alajaotuses REGISTREERIMINE ja korraldaja saadab kinnituse osalemiseks. 
NB: Osalejate arv on piiratud - saalis on 200 istekohta, mille täitumisel registreerimine lõpetatakse! (info avaldatakse siin lehel)


Koosoleku ajakava

Pro Koosolek 2020 toimumise aeg ja koht: Teisipäev, 11.02.2020, Tallinna Lauluväljaku klaassaal (2. korrus)

10.00 - Avatakse 2. korruse klaassaali messiala: eksponendid tutvustavad uudistooteid ja teenuseid. 
Võimalik on osta karastusjooke, kohvi, teed ja kooki (teenindab  Grillimassin OÜ). 

11.00 - Koosoleku avab Tallinna Lauluväljaku juhataja Urmo Saareoja. Tallinna Lauluväljaku tutvustus ja uudised. 
11.15 - Koosoleku teema 1: Kuidas muuta sündmused keskkonnasõbralikumaks? Jäätmetekke vähendamine ja liigiti kogumine, algatused ja teenusepakkujad keskkonda säästvamaks sündmuste korraldamiseks. Tallinnas hakkas 1. oktoobrist 2019 kehtima muudatus määruses „Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“, mis seab reeglid sündmustel kasutatavatele nõudele ning jäätmete liigiti kogumisele. 2021. aastal hakkavad kitsendused sündmustel kasutatavate ühekordsetele nõudele kehtima kogu Euroopa Liidus. Anname ülevaate Tallinna ja teiste suuremate omavalitsuste avalike ürituste jäätmekäitluse reeglitest ning Euroopa Liidu ühekorraplasti direktiivist. Mismoodi mõjutab see täna ja tulevikus sündmuste korraldajaid, kauplejaid ning toitlustajaid?
Erinevate suursündmuste korraldajad ja keskkonna-valdkonna praktikud jagavad oma kogemusi ja praktilisi soovitusi, kuidas astuda samme jäätmetekke vähendamiseks, millisteks väljakutseteks tuleb valmis olla ning kuidas ja kellelt saada abi ning vajalikke teenuseid.
Tutvustame universaalset siltide kontseptsiooni (värvikoodid, disainilahendused) jäätmekonteineritel/prügiraamidel kasutamiseks. Ühesuguse disainilahenduse võimalikult laialdane kasutuselevõtt hõlbustaks külastajatelt jäätmete liigiti kogumist ning teeks tavainimesele info mõistmise lihtsamaks.
Esinevad: Keskkonnaeksperdid, keskkonnasõbralike sündmuste esindajad ning festivalide jäätmevaldkonna koordinaatorid, Tallinna Jäätmekeskus, Keskkonnaministeerium. Messialas osalevad jäätmeteket vähendavate teenuste ja toodete pakkujad.
Teema kõnejuht: Raimo Matvere
NB: Teema salvestab toidu-uudiste saade "Sööma!" TV

13.00 - Lõunasöök Lauluväljaku 1. korrusel.
Grillimassin OÜ buffet menüü: 7h BBQ ahjus küpsenud sea kaelakarbonaad, kirsitšillikaste, bataadipüree, värske salat, coleslaw salat, lepaplankudel BBQ ahjus küpsetatud lõhefilee, keeduriis, majoneesitšillikaste ja leivavalik. Joogiks Aquaphor kannuvesi. Maksumus 11€ (summa sisaldab käibemaksu). Tellimine ja tasumise info on registreerimislehel
Grillfesti Grillimassina pakutavat buffet lõunat on võimalik saada vaid ettetellimisel, kohapeal saab osta karastusjooke, kohvi, teed, kooki ja lahjat alkoholi.
Pro Koosoleku biolagunevate nõude partner on Escando Eesti OÜ

13.10 - Koosoleku praktiline osa 1. korrusel: Jäätmekäitluse praktiline korraldus (prügikastide liigid, nende tähistused liigiti kogumiseks) toitlustusteenuse näite alusel. Teema kõnejuht: Raimo Matvere.
Tutvumine messialas eksponentide poolt pakutavaga.

14.00 - Koosoleku teemad 2: 
Meelelahutusürituste turvatrendid, juriidika, elavjõud ja raha.
Esineb: Eigo Sõster (Meeskond OÜ)
Meediamajade viimaste aastate uus ärisuund - ürituste korraldamine. Äripäev on Eesti suurim konverentsikorraldaja, Postimees ja Ekspress Grupp korraldavad erinevaid üritusformaate: konverentse, spordi- ja kultuuriüritusi. Kas meediamajad on uues olukorras korraldaja konkurendid või koostööpartnerid? Millised on korraldaja võimalused meediakanalites oma sõnumiga üldse löögile pääseda kui meediamaja on sarnast üritust korraldav konkurent? Kas ja kuidas usaldada infojagamist ja koostööd meediapartneriga kes võib homme olla sinu konkurent? Kas ürituste korraldajate reklaamiraha lahkub Eestist välismaiste veebi- ja sotsiaalmeediakanalite kaudu ja on see üldse oluline?
Kas äriühingutest meediakanalitel, kes sündmuse loomisse ei panusta, on juriidiline ja moraalne õigus kasutada sündmusel osalejaid ja sündmuse sisu oma meediakanalisse sisumaterjalide tootmiseks eesmärgiga müüa sinna juurde reklaami ja ka oma väljaannet? 
Esineb: Tanel Samm (Monster Music)
Teema kõnejuht: Auris Rätsep

14.45 - Paus.

15.00 - Koosoleku teema 3: Kuidas "klikimeediaajastul" meediakanalites oma sõnumiga löögile pääseda? Kas "tõsine ja hea uudis" üldse "müüb" või on ainuke kindel võimalus meediakanalites avaldatud saada, osta kommertsportaali oma ürituse rubriik ja avaldada seal "uudise pähe" mida vaja? Kas klassikalise pressiteate koostamine on üldse vajalik? Mis on miinimumprogramm ehk mida teha siis, kui eelarves "kommunikatsiooniguru" palkamiseks raha napib ja ise ei oska? Praktilised näpunäited ürituste edukaks kommunikeerimiseks. Esinevad: Katrin Aunpu (SA Tallinna Lauluväljak turundusjuht ja arvukate suursündmuste kommunikatsioonijuht) ja Aive Hiiepuu (Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liit). 
Teema kõnejuht: Katrin Aunpu

16.00 - Koosoleku programmi lõpp, jätkub suhtlemine messialas.
17.00 - Klaassaal suletakse - suur tänu osalemast ja uute kohtumisteni Tallinna Lauluväljakul!


Registreerimine

Pro Koosolekul osalemine on tasuta, igast ettevõttest või organisatsioonist on oodatud kuni kaks osalejat.
Osalejate arv on piiratud - saalis on 200 istekohta, mille täitumisel registreerimine lõpetatakse! (info avaldatakse siin lehel)
Sissepääsuks on vajalik täita registreerimisleht ja korraldaja saadab kinnituse osalemiseks. Sissepääs toimub nimekirja alusel.

PRO KOOSOLEK 2020 OSALEJA REGISTREERIMISLEHT

PS: Kui te olete registreerimislehe täitnud, aga ei ole saanud korraldajalt e-posti teel kinnitust, siis võtke ühendust:

Registreerimise tühistamiseks palume kindlasti saata korraldajale teade e-posti aadressile prokoos, sest siis vabaneb teie koht saalis järgmisele osaleda soovijale!


Toimumiskoht ja parkimine

Tallinna Lauluväljak: www.lauluvaljak.ee 

Autoga saabujatele on avatud Oru autovärav, parkimine Lauluväljaku territooriumil on koosolekul osalejatele tasuta. 
Ühistranspordiga saabujatele: transport.tallinn.ee (Bussipeatus "Lauluväljak", trammipeatus "Kadriorg")


Lisainfo

Istekohad saalis on toolid väikeste töölaudadega, millel saab teha märkmeid paberile või tööd sülearvutiga kogu päeva jooksul. Paberi ja kirjutusvahendi anname soovi korral igale saabujale.

Kohtumiseni!

Mai Kartau
Pro Koosolek korralduse projektijuht
504 0666
www.prokoosolek.ee 

Katrin Aunpu
SA Tallinna Lauluväljak
5010 541,  


EKSPONENDILE

MESSIALA

Pro Koosolekul osalevad külastajatena suurte ja väikeste avalike ürituste korraldamisega seotud olevad erialainimesed. Seega on siin õige koht, kus oma ettevõtet, toodet ja teenust reklaamida. Lisameediumiteks on Pro Koosolek 2020 elektrooniline messikataloog piiramatu avaldamise ajaga ja videoreklaamide eksponeerimine nii Pro Koosolek 2020 Youtube playlistis kui ka koosoleku saalides videoekraanidel. 

Koosoleku ajakava on koostatud selliselt, et osalejatel on kogu päeva jooksul piisavalt aega tutvuda messiala eksponentide ja nende väljapanekutega, arendada partnersuhet ja sõlmida koostöölepinguid.

Võtke meiega ühendust: , 504 0666 (Mai Kartau)


messikataloog + VIDEOEKRAANid

Ürituste korraldamiseks kasulike ja vajalike toodete ja teenuste reklaamid avaldame elektroonilises Pro Koosolek 2020 messikataloogis, mis on avaldatud ISSUU veebikeskkonnas ja avalikkusele kättesaadav piiramatul ajal. Iga reklaam on elektroonilises kataloogis eraldi kuvatav (landscape) lehekülg, see tähendab, et teie reklaam ei konkureeri kõrvalleheküljel oleva "uhkema" reklaamiga. Landscape sellepärast, et teie kujundatud reklaami kuvatakse pideva rotatsiooniga (st korduvalt) päeva jooksul koosoleku teemaesinejate vaheaegadel kõikidel koosoleku videoekraanidel (ekraani pildisuhe on 16:9 - siit ka landscape kujundus). Videoklipi olemasolul kuvame ekraanidel trükireklaami asemel videoklippi.

MESSIKATALOOG (reklaam koosoleku ISSUU veebikataloogis + videoekraanidel toimumiskohas)
Kataloogi täiendame iga uue reklaamiga - trükireklaame kuvatakse lisaks veebis avaldatud messikataloogile ka koosoleku saalides videoekraanidel.
Trükireklaami tehnilised parameetrid: Suurus: 1920 x 1080 pix, värv: cmyk, resolutsioon: 300, laiend: pdf.

prokoosolek.jpg


VIDEOREKLAAMID (reklaam koosoleku Youtube playlistis + videoekraanidel toimumiskohas)
Playlisti täiendame iga uue reklaamiga - videoreklaame kuvatakse lisaks Pro Koosolek 2020  Youtube playlistis ka koosoleku saalides videoekraanidel.
Videoreklaami tehnilised parameetrid: mp.4, Full HD.