pro koosolek 2020


Milleks ja kellele?

Pro Koosolek on nii avalike kui ka muude Eestis korraldatavate ürituste korraldajate kohtumispaik, kus räägitakse valdkonna trendidest, aktuaalsetest probleemidest ja nende lahendamisest ning vahetatakse kogemusi. Messialas tutvutakse uute toodete, teenuste ja nende pakkujatega. Uued artistid tutvustavad ennast ja esinemisprogramme.

Pro Koosolekule on külastajatena oodatud osalema erialainimesed:

  • suurte ja väikeste avalike ürtuste korraldajad nii era kui avalikust sektorist, sh omavalitsuste kultuuri- ja spordiürituste korraldajad, omavalitsusjuhid
  • toimumiskohtade esindajad, platside, rajatiste haldajad ja omanikud

Pro Koosolekul osalemine on tasuta, sissepääsuks palume registreerida siin lehel alajaotuses REGISTREERIMINE ja korraldaja saadab kinnituse osalemiseks. 
NB: Osalejate arv on piiratud - saalis on 200 istekohta, mille täitumisel registreerimine lõpetatakse! (info avaldatakse siin lehel)


Koosoleku ajakava

Pro Koosolek 2020 toimumise aeg ja koht: Teisipäev, 11.02.2020, Tallinna Lauluväljaku klaassaal (2. korrus)

09.00 - Avatakse 2. korruse klaassaali messiala: eksponendid tutvustavad uudistooteid ja teenuseid. 
Tasuta "Tere tulemast hommikukohv" ja suupisted.
Esinevad artistid: 
09.00 - Noorte Dj kool (esinejate nimed täpsustamisel)
10.00 - Esineb artist (nimi täpsustamisel)
10.30 - Esineb artist (nimi täpsustamisel)

11.00 - Koosoleku avab Tallinna Lauluväljaku juhataja Urmo Saareoja. Tallinna Lauluväljaku tutvustus ja uudised. 
11.15 - Koosoleku teema 1: Jäätmekäitlemise kogemused üritustel - "eile, täna ja homme". Keskkonnasäästlikud algatused ja kogemused. Tallinna linna 1. oktoobrist 2019 kehtestatud muudatus määruses "Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord". Aastal 2021 on oodata Euroopa Liidu ja Eesti riigi tasandil sarnaseid kitsendusi. Mis on muutunud tulenevalt  Tallinna Linna kehtestatud määruse muudatusest korraldajate ja toitlustusteenuse pakkujate jaoks? Kuidas määruse täitmist korraldajate ja toitlustuspartnerite poolt praktikas ellu viiakse?  Kes ja kuidas määruse täitmist kontrollib? Millised uued teenused ja teenusepakkujad sellest tulenevalt turule tulevad või juba tulnud on? Kas korraldajad peavad ootama seaduseid või tuleks ilmutada rohkem keskkonnasäästlikku initsiatiivi? Kogumispunktide ühtne piktogrammisüsteem?
Esinevad: Jäätmekäitluskogemustega korraldajad, Tallinna linn, Keskkonnaministeerium, toitlustusteenuste pakkujad, seadusele vastavate toidunõude pakkujad (nende toodetega saab tutvuda ka messialas). Küsimuste ja vastuste voor.
NB: Teema salvestab toidu-uudiste saade "Sööma!" TV

13.00 - Lõunasöök Lauluväljaku 1. korrusel.
Menüü, hinnad ja makseviisid avaldame siin kodulehel ja teavitame registreerunuid ka e-posti teel.
13.10 - Koosoleku praktiline osa 1. korrusel: Jäätmekäitluse praktiline korraldus (prügikastide liigid, nende tähistused liigiti kogumiseks) toitlustusteenuse näite alusel.  
Tutvumine messialas eksponentide poolt pakutavaga.
Esineb Noorte Dj kool (esineja nimi täpsustamisel). 

14.00 - Koosoleku teema 2: Meediamajade viimaste aastate uus ärisuund - ürituste korraldamine. Äripäev on Eesti suurim konverentsikorraldaja, Postimees ja Ekspress Grupp korraldavad ise erinevaid üritusformaate: konverentse, spordi- ja kultuuriüritusi. Kas meediamajad on uues olukorras korraldaja konkurendid või koostööpartnerid? Millised on korraldaja võimalused nendes meediakanalites oma sõnumiga üldse löögile pääseda kui meediamaja on sarnast üritust korraldav konkurent? Kas korraldaja peaks ostma reklaamikontakti saavutamiseks mahult rohkem reklaami kui sarnast üritust korraldav meediamaja, kellel on piiramatult meedia- ja reklaamiressurssi oma ürituse reklaamimiseks ja PR-uudiste avaldamiseks?
Esinevad: meediamajade esindajad (esinejad täpsustamisel)

14.45 - Paus. Esineb Noorte Dj kool (esineja nimi täpsustamisel).

15.00 - Koosoleku teema 3: Kuidas "klikimeediaajastul" meediakanalites oma sõnumiga löögile pääseda? Kas "tõsine ja hea uudis" üldse "müüb" või on ainuke kindel võimalus meediakanalites avaldatud saada, osta kommertsportaali oma ürituse rubriik ja avaldada seal "uudise pähe" mida vaja? Kas klassikalise pressiteate koostamine on üldse vajalik? Mis on miinimumprogramm ehk mida teha siis, kui eelarves "kommunikatsiooniguru" palkamiseks raha napib ja ise ei oska? Praktilised näpunäited ürituste edukaks kommunikeerimiseks. Esinevad: Katrin Aunpu (SA Tallinna Lauluväljak turundusjuht ja arvukate suursündmuste kommunikatsioonijuht) ja Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liit (EPRA, esineja täpsustamisel). 

16.00 - Koosoleku programmi lõpp, jätkub suhtlemine messialas. Esineb Noorte Dj kool (esineja nimi täpsustamisel).
17.00 - Klaassaal suletakse - suur tänu osalemast ja uute kohtumisteni Tallinna Lauluväljakul!


Registreerimine

Pro Koosolekul osalemine on tasuta, igast ettevõttest või organisatsioonist on oodatud kuni kaks osalejat.
Osalejate arv on piiratud - saalis on 200 istekohta, mille täitumisel registreerimine lõpetatakse! (info avaldatakse siin lehel)
Sissepääsuks on vajalik täita registreerimisleht ja korraldaja saadab kinnituse osalemiseks. Sissepääs toimub nimekirja alusel.

PRO KOOSOLEK 2020 OSALEJA REGISTREERIMISLEHT

PS: Kui te olete registreerimislehe täitnud, aga ei ole saanud korraldajalt e-posti teel kinnitust, siis võtke ühendust:

Registreerimise tühistamiseks palume kindlasti saata korraldajale teade e-posti aadressile , sest siis vabaneb teie koht saalis järgmisele osaleda soovijale!


Toimumiskoht ja parkimine

Tallinna Lauluväljak: www.lauluvaljak.ee 

Autoga saabujatele on avatud Oru autovärav, parkimine Lauluväljaku territooriumil on koosolekul osalejatele tasuta. 
Ühistranspordiga saabujatele: transport.tallinn.ee (Bussipeatus "Lauluväljak", trammipeatus "Kadriorg")


Lisainfo

Istekohad saalis on toolid väikeste töölaudadega, millel saab teha märkmeid paberile või tööd sülearvutiga. Paberi ja kirjutusvahendi anname soovi korral igale saabujale. Telefonide laadimise eest hoolitseb Eesti Energia energiapuu.

Kohtumiseni!

Mai Kartau
Pro Koosolek korralduse projektijuht
504 0666
www.prokoosolek.ee 

Katrin Aunpu
SA Tallinna Lauluväljak
5010 541,  


EKSPONENDILE

MESSIALA

Pro Koosolekul osalevad külastajatena suurte ja väikeste avalike ürituste korraldamisega seotud olevad erialainimesed. Seega on siin õige koht, kus oma ettevõtet, toodet ja teenust reklaamida. Lisameediumiteks on Pro Koosolek 2020 elektrooniline messikataloog piiramatu avaldamise ajaga ja videoreklaamide eksponeerimine nii Pro Koosolek 2020 Youtube playlistis kui ka koosoleku saalides videoekraanidel. 

Koosoleku ajakava on koostatud selliselt, et osalejatel on kogu päeva jooksul piisavalt aega tutvuda messiala eksponentide ja nende väljapanekutega, arendada partnersuhet ja sõlmida koostöölepinguid.

Võtke meiega ühendust: , 504 0666 (Mai Kartau)


messikataloog + VIDEOEKRAANid

Ürituste korraldamiseks kasulike ja vajalike toodete ja teenuste reklaamid avaldame elektroonilises Pro Koosolek 2020 messikataloogis, mis on avaldatud ISSUU veebikeskkonnas ja avalikkusele kättesaadav piiramatul ajal. Iga reklaam on elektroonilises kataloogis eraldi kuvatav (landscape) lehekülg, see tähendab, et teie reklaam ei konkureeri "kõrvalleheküljel" oleva uhkema reklaamiga, sest kõrvallehekülge ei ole - on ainult teie lehekülg! Landscape sellepärast, et teie kujundatud reklaami kuvatakse pideva rotatsiooniga (st korduvalt) päeva jooksul koosoleku teemaesinejate vaheaegadel kõikidel koosoleku videoekraanidel (ekraani pildisuhe on 16:9 - siit ka landscape kujundus). Videoklipi olemasolul kuvame ekraanidel trükireklaami asemel videoklippi.

MESSIKATALOOG (reklaam koosoleku ISSUU veebikataloogis + videoekraanidel toimumiskohas)
Kataloogi täiendame iga uue reklaamiga - trükireklaame kuvatakse lisaks veebis avaldatud messikataloogile ka koosoleku saalides videoekraanidel.
Trükireklaami tehnilised parameetrid: Suurus: 1920 x 1080 pix, värv: cmyk, resolutsioon: 300, laiend: pdf.

prokoosolek.png


VIDEOREKLAAMID (reklaam koosoleku Youtube playlistis + videoekraanidel toimumiskohas)
Playlisti täiendame iga uue reklaamiga - videoreklaame kuvatakse lisaks Pro Koosolek 2020  Youtube playlistis ka koosoleku saalides videoekraanidel.
Videoreklaami tehnilised parameetrid: mp.4, Full HD.