WEBEXPOLIVE


WEBEXPOLIVE predstavuje moderný spôsob vystavovania

Výstavy WEBEXPOLIVE organizované pre vystavovateľov a návštevníkov dosahujú efektívnejšie výsledky za nižšie ceny. Práve z tohto dôvodu sa konajú vo virtuálnej, ale aj fyzickej podobe. Synergiu dosahujeme spojením webového a eventového marketingu v pomere ideálnom pre charakter ponúkaného výrobku alebo služby.

V závislosti od témy a cieľovej skupiny môže mať fyzická výstava formu expozície, festivalu, trhu či iného druhu marketingových akcií, ktoré sa uskutočňujú na mieste vhodnom ako pre vystavovateľov, tak aj pre návštevníkov.

Výhody pre vystavovateľov

V porovnaní s tradičnými výstavami dosahuje formát WEBEXPOLIVE výsledky aj pri nižších finančných a ďalších nákladoch, napr. nákladoch na zdroje. V závislosti od charakteru výrobku/služby vystavovateľ v istých prípadoch nepotrebuje na dosiahnutie požadovaného kontaktu fyzický stánok.

Výhody pre návštevníkov

V porovnaní s tradičnými výstavami formát WEBEXPOLIVE znižuje finančné a iné náklady potrebné na dosiahnutie spolupráce alebo získanie užitočných informácií. V závislosti od charakteru výrobku/služby návštevník v istých prípadoch nepotrebuje navštíviť fyzický stánok, aby získal informácie alebo vyskúšal výrobok, ktorý vystavovateľ ponúka.


www.webexpolive.com

Výstavy na spôsob formátu WEBEXPOLIVE:

www.estonianfairs.ee