TERVEKS ELUKS VAJALIK!

"Terveks Eluks Vajalik" on Eesti Messide missiooniprojekt ehk mittetulunduslik rahvakoolitusprogramm, mille käigus toodetakse videoõppematerjale valdkondade tunnustatud spetsialistide juhendamisel ja koostöös heade partneritega. Programmi missiooniks on arendada inimeste oskusi ja teadmisi turvaliseks, tervislikuks ja sisukaks eluks vajalike tegevuste osas. Eesti, vene ja inglise keeles loodavad õppeprogrammid tehakse kättesaadavaks erinevate meediumite kaudu võimalikult suurele audiooriumile tasuta. Kui teil on huvi koostööks, siis võtke meiega ühendust info@eestimessid.ee.  

EESTI RAHVA ENERGIAKOOL - KÜTAME!
EESTI RAHVA AUTOKOOL - TALV

Живи на здоровье!

"Живи на здоровье!" - это народная образовательная программа, в рамках которой под руководством признанных специалистов в своей области и в сотрудничестве с достойными партнерами будут созданы учебные видео пособия. Миссией программы можно назвать развитие человеческих способностей, повышение роста знаний для применения их в здоровой, безопасной и полноценной жизни. Программы на русском, английском и эстонском языках будут доступны для большой аудитории через разные медиа каналы. Если вы заинтересованы в сотрудничестве, то свяжитесь с нами по мейлу info@eestimessid.ee

ЭСТОНСКАЯ НАРОДНАЯ АВТОШКОЛА - ЗИМА

Have A Fulfilled Life!

"Have A Fulfilled Life!"  is a mission project of Estonian Fairs as a non-profit public teaching program that produces educational videos with the help of well-known experts and in cooperation with good partners. The mission of the program is to develop the people's skills and knowledge in order to live a safe, healthy, versatile active life. Learning programs in Estonian, Russian and English will be made accessible for a large number of people for free in different forms of media. Additional information about the programs will be published after completion. If you are interested in cooperation, please contact us info@eestimessid.ee

ESTONIAN PEOPLE'S DRIVING SCHOOL - WINTER

KORRALDAJA / ORGANIZER / LOGOD / LOGOTYPES

Ettevõtte nimi/ Name of the company: MTÜ Terve Eesti eest
Registrikood / Estonian Business Register code: 80353576
EMTAK: 59111
KMKR / VAT code: EE101703895
Telefon / Phone: +372 554 3000
E-mail: info@eestimessid.ee 
Web: www.tervekseluksvajalik.ee 
Juriidiline aadress / Legal address: Peterburi tee 2, 11415 Tallinn / Peterburi road 2, Tallinn 11415, Estonia

Terveks Eluks Vajalik on Eesti Patendiametis registreeritud kaubamärk / Terveks Eluks Vajalik is a registered trade mark in The Estonian Patent Office. 
Graafilised logoversioonid / graphic logotypes (jpg, pdf, ai)
Videologo / videologo (avi)
Audiologo (mp3)