eesti aiandusmess - aeda! / estonian gardening fair - to the garden!


800x210_aeda_veebi_.jpg


Eesti Aiandusmess - Aeda! missioon: Anda ülevaade Eesti pakutavatest aiandusvaldkonna toodetest ja teenustest ning väärtusahelas tegutsevatest organisatsioonidest ja ettevõtjatest.

Eesti Aiandusmess - Aeda! toimus (2020 ja 2021 edasi lükatud tulenevalt COVID olukorrast) 2022. aastal Tallinna Lauluväljakul. 

Messi kodulehele: www.aeda.ee 


The mission of Estonian Gardening Fair - To The Garden!: To provide our people and those who visit Estonia with an overview of the current situation and development of the products and services in the sphere of gardening.

Estonian Gardening Fair - To The Garden! was held in (2020 and 2021 postponed due to COVID situation) 2022 at Tallinn Song Festival Grounds.

To the website of the fair: www.gardeningfair.ee