eesti automess - sõidame! / estonian car fair - let`s drive!


800x210_sõidame_veebi_.jpg

Eesti Automess - Sõidame! missioon: Anda ülevaade Eesti pakutavatest transpordivaldkonna toodetest ja teenustest ning väärtusahelas tegutsevatest organisatsioonidest ja ettevõtjatest.

Messi patroon on Margus Murakas.

Eesti Automess - Sõidame! toimus 2019, (2020 ja 2021 edasi lükatud tulenevalt COVID olukorrast) ja 2022. aastal Tallinna Lauluväljakul. 

Messi kodulehele: www.automess.ee 


The mission of Estonian Car Fair - Let's Drive!: To provide our people and those who visit Estonia with an overview of the current situation and development of the products and services in the sphere of transportation.

The patron of the fair is Margus Murakas.

Estonian Car Fair - Let's Drive! was held in 2019, (2020 and 2021 postponed due to COVID situation) and 2022 at Tallinn Song Festival Grounds.

To the website of the fair: www.carfair.ee