Aasta Energiategu


Igal aastal toimuval Energiamessil (www.energiamess.ee) või Energiakonverentsil (www.energiakonverents.ee) pärjatakse energiavaldkonnas tegutsevate erialaliitude ja organisatsioonide arvates suuremat tunnustust ja avalikkuse tähelepanu ja austust väärivad teod auhinnaga ja tunnustusmärgi avaliku kasutamise õigusega. Auhindade andjad nimetavad auhinnasaajad, kellele antakse tunnustav auhind Aasta Energiategu tähelepanuväärse teo või saavutuse eest. Auhinnagala Aasta Energiategu toimub Energiamessi - Kütame! või Energiakonverents - Kütame! laval. 


AASTA energiaTEGU 2022

Auhinnagala Aasta Energiategu 2022 toimub: täpsustamisel

Mai Kartau
Aasta Energiategu projektijuht
energiategu@eestimessid.ee, 504 0666
www.energiategu.ee 


AASTA ENERGIATEGU 2019

Aasta Energiategu 2019 auhinnagala toimus 28. septembril Rakveres, Energiamess - Kütame! Viking Window.

Kolmandat korda toimunud auhinnagalal pälvisid auhinnad: 
1. Tallinna Energiaagentuur tunnustab Tallinna Kiirabijaama päikeseelektrijaama rajamise eest 
2. Eesti Taastuvenergia Koda tunnustab Energiakontserni Utilitas Mustamäe koostootmisjaama eest 
3. Eesti Taastuvenergia Koda tunnustab Fortum Eesti AS Pärnu kaugjahutusjaama eest  
4. Eesti Taastuvenergia Koda tunnustab Paikre OÜ Pärnu Päikesepargid rajamise eest
5. Eesti Taastuvenergia Koda tunnustab Eesti Gaas AS Pärnu Päikesepargid rajamise eest
6. Eesti Gaasiliit tunnustab AS Elering Balticconnectori ehituse eest
7. Eesti Gaasiliit tunnustab Ehituskonsortsium AS EG Ehitus/AS Scanweld/UAB Alvora Balticconnectori ehituse eest
8. Elektrum Eesti OÜ  tunnustab Ericsson Eesti AS vastutustundliku suhtumise ja 100% taastuvenergia tarbimise eest
9. Tartu Regiooni Energiaagentuur tunnustab Tartu linna gaasibusside hanke eest
10. Tartu Regiooni Energiaagentuur tunnustab Tartu linna rattaringluse eest
11. Tartu Regiooni Energiaagentuur tunnustab Estiko Plastar AS kui eeskujulik rohelise mõttelaadiga ettevõte
12. Lääne-Viru Omavalitsuste Liit tunnustab Estonian Cell AS - eeskujulik enegiatõhus ettevõte
13. Lääne-Viru Omavalitsuste Liit tunnustab Jeld-Wen Eesti AS - eeskujulik enegiatõhus ettevõte
14. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium tunnustab Tallinna Linnatranspordi AS otsuse eest soetada gaasibusse

Pildigalerii vaatamiseks klikka pildil: 

energiagala2019lead.jpg


AASTA ENERGIATEGU 2018

Aasta Energiategu 2018 auhinnagala toimus Tallinnas Energia avastuskeskuses Energiakonverents - Kütame! laval.

Teist korda toimunud galal pälvisid auhinnad: 
1. AS Eesti Post Omniva uue logistikakeskuse hoonele päikeseelektrijaama paigaldamise eest. Auhinna andis Rae vald.
2. Eesti Maaülikooli Taastuvenergiakeskus konverentside sarja TEUK (Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine) läbiviimise eest. TEUK on iga-aastane pikima ajalooga järjepidevalt energeetikateemat käsitlenud konverents Eestis, kus energiateemade teadusliku käsitlemise kõrval pööratakse suurt rõhku ka teadussaavutuste populariseerimisele üldsuse hulgas. Auhinna andis Tartu Regiooni Energiaagentuur.
3. Tallinna Tööstuspargid AS Tallinna esimese munitsipaalomanduses oleva kontorihoone Paldsiki mnt 48a katusele rajatud päikeseeelektrijaama eest. Kiire ja edukas lahendus andis hoogu praegu ettevalmistatavasse 100 päikeseelektrijaama rajamise projektile. Auhinna andis Tallinna Energiaagentuur.
4. Energiakontsern Utilitas. Utilitas on Eesti juhtiv energiakontsern, mille eesmärgiks on keskkonnasäästlik ja efektiivne soojuse ja elektri tootmine ning säästliku energiatarbimise edendamine. Kõiki Utilitase kaugküttesüsteeme on tunnustatud märgisega „Tõhus kaugküte“. Utilitase koostootmisjaamades toodetav roheline elekter katab ligi 200 000 kaugküttega kodumajapidamise vajaduse. Aktiivselt on käimas Tallinnas Mustamäe tootmiskompleksi rekonstrueerimine, mille tulemusena kaasajastatakse olemasolev katlamaja ning ehitatakse taastuvkütusest elektrit ja soojust tootev koostootmisjaam – kolmas Tallinna varustav koostootmisjaam. 2018 aasta I poolaastas on Utilitas tänu taastuvkütuste kasutamisele ja koostootmisele piiranud CO2-heidet 246 000 tonni võrra. Taastuvkütuste osakaalu suurendamise ja CO2 emissiooni vähendamise eesmärgil on Utilitas lisanud katlamajadele suitsugaaside kondensaatorid. Auhinna andis Tallinna Energiaagentuur.
5. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Eesti taastuvenergia statistika ülejäägi müügi eest Luksemburgi Suurhertsogiriigile. Auhinna andis Eesti Taastuvenergeetika Koda.
6. Taltech’i Inseneriteaduskonna Energiatehnoloogia Instituut hea koostöö eest ja tudengitele vajaliku õpikeskkonna võimaldamise eest tagamaks inseneride järelkasv ja energiavaldkonna jätkusuutlik areng. Auhinna andis Adven Eesti AS.
7. Pärnumaa Ühistranspordikeskus. Esimese Eesti linnana sõidavad Pärnus kõik linna 18 gaasibussi rohegaasiga. Auhinna andis Pärnu linn.
8. Biometaan OÜ. Esimene põllumajandusjäätmetest biometaani tootev jaam. Auhinna andis Maaeluministeerium.
9. Elering AS vabade liitumisvõimsuste kaardirakenduse eest. Auhinna andis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
10. Eesti Energia AS Auvere elektrijaama valmimise eest. Auhinna andis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Pildigalerii vaatamiseks klikka pildil: 

energiagala2018lead.jpg


AASTA ENERGIATEGU 2017

Aasta Energiategu 2017 auhinnagala toimus Tallinnas Järve Keskuses Energiamess - Kütame! Viking Window messilaval.

Esimest korda toimunud galal pälvisid auhinnad: 
1. Alexela Energia AS esimese KIK programmi raames biogaasi võimekusega tankla rajamise eest Eestis. Auhinna andis Eesti Gaasiliit.
2. AS Eesti Gaas esmakordse LNG kasutuselevõtu eest parvlaevade punkerdamisel Eestis. Auhinna andis Eesti Gaasiliit.
3. Väätsa Vallavalitsus tuuliku ja päikesepaneelidega varustatud energiatarga kooli eest. Auhinna andis Eesti Taastuvenergia Koda.
4. Indrek Allmann eramu eest Kesselaiul, kus elektrivõrku pole ning energiavarustus on lahendatud päikesepaneelide ja –kollektorite, väiketuuliku ning akupanga abil. Auhinna andis Eesti Taastuvenergia Koda. 
5. Fortum Tartu AS tarka energiatarbimist soodustava ja ökoloogilist jalajälge vähendava Aardla kaugjahutusjaama valmimise eest. Auhinna andis Tartu Regiooni Energiaagentuur.
6. Tartu Linnavalitsus madala energiatarbimise keskkonnasäästliku lasteaed Naerumaa valmimise eest. Auhinna andis Tartu Regiooni Energiaagentuur.
7. SW Energia OÜ biokütusel põhinevate katlamajade avamise eest üle Eesti. Auhinna andis Eesti Biokütuste Ühing.
8. Tartu Linnavalitsus Tark Tartu projekti eest. Auhinna andis Tartu Maavalitsus.
9. Tallinna Tehinkaülikool ja Matek AS Tallinnas Akadeemia tee 5a renoveerimise eest. Auhinna andis Tallinna Energiaagentuur.
10. Energiakontsern Utilitas teise koostootmisjaama valmimise eest, mis on Eesti suurim biomassil töötav koostootmisjaam. Auhinna andis Tallinna Energiaagentuur.

Pildigalerii vaatamiseks klikka pildil: 

energiagala2017lead.jpg


energiategulead.jpg