eesti peomess - peole! / estonian party fair - to the party!


3000x788_peole_veebi-2_.jpg


Eesti Peomess - Peole! missioon: Anda ülevaade Eesti pakutavatest ürituskorraldusvaldkonna toodetest ja teenustest ning väärtusahelas tegutsevatest organisatsioonidest ja ettevõtjatest.

Eesti Peomess - Peole! toimus (2020 ja 2021 edasi lükatud tulenevalt COVID olukorrast) 2022. aastal Tallinna Lauluväljakul koostöös Eesti Pulmamessiga.

Messi kodulehele: www.peomess.ee 


The mission of Estonian Party Fair - To The Party!: To provide our people and those who visit Estonia with an overview of the current situation and development of the products and services in the sphere of event organizing.

Estonian Party Fair - To The Party! was held in (2020 and 2021 postponed due to COVID situation) 2022 at Tallinn Song Festival Grounds in coopration with Estonian Wedding Fair.

To the website of the fair: www.partyfair.ee