pro koosolek 2020 on toimunud!

Graafilised kujundused vabaks kasutamiseks korraldajatele ja kauplejatele

Tallinnas kohustuslik: 

Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord alates 1. oktoober 2019 
11. Ürituse korraldaja kohustused 
(1) Ürituse korraldaja on kohustatud:...
18) tagama, et üritusel kogutakse igas kogumiskohas liigiti vähemalt segaolmejäätmeid, biolagunevaid jäätmeid ja pakendijäätmeid. Jäätmemahutile peab olema selgelt ja arusaadavalt märgitud kogutavate jäätmete liik.

Segaolmejäätmed EST
 (PDF)

Segaolmejäätmed RUS (PDF)
Segaolmejäätmed ENG (PDF)
Kõikide märkide .ai failid (PDF)

Biojäätmed EST
 (PDF)

Biojäätmed RUS (PDF)
Biojäätmed ENG (PDF)
Kõikide märkide .ai failid (PDF)

Pakendijäätmed EST-RUS-ENG (PDF)
Kõikide märkide .ai failid (PDF)


Muud märgid: 

Panditaara EST-RUS-ENG (märgid eraldi) (PDF)
Kõikide märkide .ai failid (PDF)

Toiduõli EST-RUS-ENG (PDF)
Toiduõli EST (PDF)
Toiduõli RUS (PDF)
Toiduõli ENG (PDF)
Kõikide märkide .ai failid (PDF)

Papp ja paber EST (PDF)

Papp ja paber RUS (PDF)
Papp ja paber ENG (PDF)
Kõikide märkide .ai failid (PDF)

Klaaspakend EST
(PDF)

Klaaspakend RUS (PDF)
Klaaspakend ENG (PDF)
Kõikide märkide .ai failid (PDF)

Plast- ja metallpakend EST
(PDF)

Plast- ja metallpakend RUS (PDF
Plast- ja metallpakend ENG (PDF)
Kõikide märkide .ai failid (PDF)


MÄRKIDE .AI FAILID 

Kõikide märkide .ai failid (PDF)


PRO KOOSOLEK 2020 ESITLUSED

"Ühekordsete nõude kasutamise uued reeglid Tallinna avalikel üritustel" (Tallinna Jäätmekeskus) (PDF)

"Kuidas muuta sündmused keskkonnasõbralikumaks?" (Acento) (PDF) 

"Kuidas muuta üritus paremaks, nähtavamaks ja saada rohkem külastajaid" (AD Gorilla) (PDF)


PRO KOOSOLEK 2020 videod
pro koosolek 2020 fotogalerii

prokgaleriilead.jpg


pro koosolek 2020 messikataloog

proissuu.jpg


 pro koosolek 2020 eksponentide videoreklaamid

prokoosolek.png


pro koosolek 2020 KORRALDAJAD

Kohtumiseni 2021 Pro Koosolekul!

Mai Kartau
Pro Koosolek korralduse projektijuht
504 0666
www.prokoosolek.ee 

Katrin Aunpu
SA Tallinna Lauluväljak
, 501 0541